No.1240白色吊带内衣完美身材写真[29P]_VIVI_爱尤物

No.1240白色吊带内衣完美身材写真[29P]_VIVI_爱尤物

人有肠中自鸣,终日不已,嗳气吞酸,无有休歇,人以为脾气之虚也,谁知是肝气之旺乎。夫脾乃湿土,得火则燥,宜为脾之所喜,何反成闭结之症?

问其前后所服几何?约百斤也。肾伤则肾水不能滋肝,而肝无水养,仍克脾胃之土,故忧思二者相合,则脾肾两伤,而外邪尤易深入,欺先后二天之皆虚也。

既有二邪入于肾中,又益之以风,安能无痫蜷弯不能俯仰之苦哉?盖肺气寒,则清肃之令下行于膀胱,而膀胱不能闭结也。

但胃火既盛,渴饮凉水,宜变为汗。 即将前药服完,上下俱开门矣。

然健脾助胃之药,性多燥烈,以燥投燥,则肺中之津液未能遽生,反足以添其火炎。方中加柴胡于二味之中,大有深意。

心肾之气不开,则玉关大开,安得止之。 此方殆治其源,而又治其标者也。

Leave a Reply